Công tác đoàn thể luôn luôn được lãnh đạo nhà trường quan tâm và chỉ đạo sát sao.
         Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên được khẳng định trên một số lĩnh vực cụ thể như: Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và công tác xã hội; phát động cuộc thi “Tuổi trẻ Đại học Đà Lạt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn thể đoàn viên thanh niên nhà trường; thành lập các đội sinh viên tình nguyện tham gia vào chương trình “Tiếp sức mùa thi” phục vụ kỳ thi THPT quốc gia; phong trào sinh viên tình nguyện “Mùa hè xanh” về giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn của Tỉnh… Các hoạt động này đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên nhà trường với cộng đồng xã hội.


Các tin khác