Thư viện

Trường đầu tư kinh phí xấp xỉ 20 tỷ VNĐ để xây dựng khu TV mới gồm 5 khu nhà 3 tầng với diện tích gồm 8000 m2 sàn, trong đó có 4600 m2 diện tích sử dụng.

          Nguồn tài nguyên:

Tài liệu in: Sách >175.000 cuốn, >61.000 nhan đề sách; Tạp chí: > 180 nhan đề; Bài trích tạp chí: > 85.000 biểu ghi.

Bộ sưu tập số: > 41.000 tài liệu điện tử. Gồm: Báo, tạp chí; Kết quả nghiên cứu khoa học; Kỷ yếu hội thảo; Luận văn thạc sĩ; Phần mềm; Sách, giáo trình....

Cơ sở dữ liệu: 17 (gồm AGORA, PROQUEST, MathScinet, Thư viện pháp luật…).

Tài liệu đa phương tiện (CD-ROM, DVD): >3.200 bản/1.700 nhan đề.

         Dịch vụ & tiện ích: Quản lý mượn trả tài liệu bằng mã vạch; Tra cứu  mục lục trực tuyến; Phòng đọc, phòng mượn, phòng tạp chí, phòng tự học, sinh hoạt nhóm; Dịch vụ tham khảo; Truy cập Internet và tài liệu điện tử; Tập huấn các lớp kỹ năng thông tin; Truy cập WIFI miễn phí; Photocopy; in ấn; chép CD....

 

Các tin khác